Sunday, August 19, 2012

Battlefield 3 [Full 2 DVD]

Сайтын нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр Battlefield 3 тоглоомыг бүрэн хэмжээгээр нь дуу дүрсний ямарч алдагдалгүй хэлбэрээр нь 2 DVD-гээр нь хүргэж байна. Илүү сонирхолтой зэр зэвсэгүүд, хором ч уйдаахгүй үе, даалгаварууд хүлээж байна.


Battlefield 3 [Full 2 DVD] TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.