Wednesday, August 22, 2012

”Jungle Jail” - Short Film

Talantis Film - ийн 2007 оны бүтээл ”Jungle Jail” хэмээх сонирхолтой богино хэмжээний анимейшнийг нийтэллээ, хүлээн авна уу.

 ”Jungle Jail” - Short Film TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.