Wednesday, August 29, 2012

Dr.Seuss' The Lorax | Монгол хэлээр

Нэгэн 12 настай хүү хайртай охиноо өөрийн болгохын тулд нэг зүйлийг хайж эхлэх болно.Харин тэр хайж байгаа зүйл нь жинхэнэ мод юм.Жинхэнэ мод байдаггүй газар жинхэнэ хайж явахдаа бүх мод яагаад устсан,хэнээс болж устсан зэрэг нарийн ширийн зүйлүүдийг олж мэдэх болно.Ингээд тэр өөрийн ертөнцийг аврах аялалдаа гарна.

Dr.Seuss' The Lorax | Монгол хэлээр TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.