Wednesday, August 29, 2012

Tower Heist | Монгол хэлээр

Нэгэн шургуу ажилчдын баг Понзи хэмээх баян бизнесмений арга мэхэнд орсноо ухаарна. Тиймээс тэд түүнийг дээрэмдэхээр шийджээ.

Tower Heist | Монгол хэлээр TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.