Wednesday, August 29, 2012

Project X | Монгол хэлээр

3 ахлах сургуулийн сурагч нэгнийхээ эцэг эхийг нь аялалаар явсан үед нь төрсөн өдрийг нь тэмдэглэж үдэшлэг зохиодог.Гэвч үдэшлэгэнд тооцоолсоноос хэд дахин их хүн ирсэнээр өмнө нь болж байгаагүй нүсэр том үдэшлэг болон хувирна.Бүх юм хяналтаас гарч тусгай хүчин,мэдээний алба зэрэг байгууллагууд ирсэнээр бүйх зүйл сүйрлийн байдалд очно.


Project X | Монгол хэлээр TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.