Sunday, August 19, 2012

Mass Effect 3[Repack]+Payday The Heist[Full]

Мөн л сайтын нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр дээрх 2 тоглоомыг хүргэж байна. Эхний тоглоом буюу Mass effect 3-ын хувьд Mass effect 2-ынхоо төгсгөлөөс нь үргэлжлэх бөгөөд та 2-ыг нь тоглож дуусгасан бол хүнээ импорт хийгээд цааш явах боломжтой юм. Нийтдээ 6 төрлийн төгсгөлтэй бөгөөд таныг яаж явахаас хамааран төгсгөл өөрчлөгдөх юм. Payday The Heist-ын хувьд алиалагчийн баг өмссөн 4 залуу банк дээрэмдэх бөгөөд та толгойлогч нь байх юм. Enjoy!

Mass Effect 3[Repack]+Payday The Heist[Full] TATAX


0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.