Sunday, August 19, 2012

Tower Wars [Jaguar | 2012]

Саяхан нэгэн гоё хөөрхөн сонирхолтой тоглоом гарчээ.Энэхүү тоглоомыг SuperVillain студийнхэн хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд график буюу харагдах байдал нягтаршлыг Torque 3D болоод Phys X нар хамтарч хийсэн байна.энэхүү тоглоом гарсны дараа Jaguar-хан ажилласан байна.Тоглоом шүүмжлэгч хянагчид буюу IGN-хэн маань энэхүү тоглоомонд N/A бөгөөд оноон мэдэгдэхгүй байгаа юм байна.Энэхүү тоглоом крактай бөгөөд 100% ажиллаж байгаа юм.


Tower Wars [Jaguar | 2012] TATAX

0 comments:

Post a Comment

Thank you For Visiting to My Blog.

http://zuuch.blogspot.com/. Powered by Blogger.